Duomenų apsauga

„Affidea Lietuva“ yra įsipareigojusi gerbti Jūsų teises pagal duomenų apsaugos įstatymus. Mums labai svarbu užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys ir informacija apie Jūsų sveikatos būklę būtų laikomi saugiai. Duomenų privatumo pranešime pacientams pateikiama svarbiausia informacija apie duomenų tvarkymo veiksmus, kuriuos atliekame teikdami sveikatos priežiūros paslaugas Jums. Maloniai prašome Jūsų skirti laiko ir perskaityti šį Pranešimą, kad žinotumėte, kodėl ir kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

 

Duomenų privatumo pranešimas pacientams

„Affidea“ yra medicinos paslaugų teikėjas, kuris laikosi aukštų etikos standartų. „Affidea“ (arba „mes“, „mus“ ar „mūsų“) reiškia UAB „Affidea Lietuva“, Savanorių pr. 184, Kaunas, 8 5 219513.

 1. Teisinės Jūsų asmens duomenų tvarkymo priežastys

Mes esame įsipareigoję dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme Jūsų duomenis ir tvarkytumėme juos tik taip, kaip nustatyta teisės aktuose. Mūsų specialistus saisto profesinė pareiga užtikrinti pacientų konfidencialumą.

Mes turime naudoti Jūsų asmens duomenis bei duomenis apie Jūsų sveikatos būklę, kad galėtumėme suteikti prašomas medicinos paslaugas

Tvarkyti pagrindinius asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis) turime tam, kad galėtume suplanuoti Jūsų apsilankymą ir suteikti reikalingas medicinos paslaugas. Sutikimas dėl medicinos paslaugų yra teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas.

Duomenys apie sveikatos būklę apima su Jūsų sveikata susijusią informaciją (pvz., informaciją apie prašomą diagnozę / gydymą, taip pat sveikatos būklės vertinimą). Duomenų apie sveikatos būklę tvarkymo teisinis pagrindas yra sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

Jei, atvykus į kurią nors mūsų kliniką, Jūsų būklė būtų sunki arba keltų grėsmę Jūsų gyvybei, tuomet duomenis apie Jūsų sveikatos būklę panaudosime norėdami išsaugoti Jūsų sveikatą ir gerovę, taip pat norėdami apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus.

 1. Tvarkomi duomenys

Santykių su „Affidea“ metu Jūsų asmens duomenis gauname iš trijų šaltinių: (1) Jūsų, (2) kitų asmenų ir (3) vykdydami medicininę veiklą.

(1) Norėdami Jums suteikti medicinos paslaugą, prašome Jūsų pateikti pagrindinius asmens duomenis (ypač Jūsų asmens tapatybę nurodančius duomenis), mokėtojo ir draudimo duomenis (atsiskaitymui už mūsų paslaugas reikalingi duomenys) bei Jūsų sveikatos duomenis (ypač informaciją apie Jūsų sveikatos būklę). Jei nuspręsite mums pateikti ankstesnes nuotraukas ir medicinines išvadas mums naudoti, jas saugosime ir tvarkysime savo sistemose tik sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu. Jei savanoriškai pateiksite savo giminaičio ar šeimos nario kontaktinę informaciją, šiuos duomenis naudosime tik tuo atveju, jei nepavyktų susisiekti su jumis, arba nelaimės atveju.

(2) Iš kitų asmenų asmens duomenis renkame šiais atvejais:

 1. jei į mūsų kliniką Jus nukreiptų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas (gydantis gydytojas ar ligoninė), su šiuo asmeniu galime susisiekti ir pasikonsultuoti dėl Jūsų sveikatos būklės ir (arba) gydymo, jei būtų reikalinga nustatyti, kokia medicinos paslauga būtų Jums tinkamiausia;
 2. jei už sveikatos priežiūros paslaugų teikimą mokėtų sveikatos draudikas (tiek valstybė, tiek privati organizacija), prieš Jums suteikdami medicinos paslaugą turėsime patikrinti Jūsų sveikatos draudimo galiojimą.

(3) Teikdami sveikatos priežiūros paslaugas renkame duomenis apie Jūsų sveikatos būklę. Kadangi yra medicinos paslaugų teikėjas, „Affidea“ privalo pagal įstatymą kruopščiai dokumentuoti Jums suteiktas paslaugas.

Daugiau informacijos apie mūsų tvarkomus duomenis ieškokite šio pranešimo priede arba klauskite mūsų registratūros darbuotojų.

 1. Kiek laiko saugojame Jūsų duomenis

„Affidea“ saugo Jūsų asmens duomenis tiek, kiek reikia medicinos paslaugoms suteikti ir taikomiems medicinos, mokesčių, apskaitos įstatymų ir kitiems įstatyminiams reikalavimams įgyvendinti. Pasibaigus mūsų teisinei prievolei saugoti Jūsų asmens duomenis, tokius duomenis arba ištrinsime, arba nuasmeninsime (kaip paaiškinta anksčiau), nebent būtumėte davę mums savo sutikimą Jūsų duomenis saugoti 75 metus. „Affidea“ neištrins Jūsų duomenų, jei būtų nustatytas kitas teisėtas pagrindas tuos duomenis saugoti toliau, pavyzdžiui, „Affidea“ teisėtas interesas gintis nuo pateiktų reikalavimų. Tokiu atveju susisieksime su Jumis.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį ieškokite šio pranešimo priede arba klauskite mūsų registratūros darbuotojų.

 1. Kam galime perduoti Jūsų duomenis

Santykių su „Affidea“ metu Jūsų asmens duomenis galime perduoti trijų tipų gavėjams: (1) mūsų pasamdytiems paslaugų teikėjams, (2) nuo mūsų nepriklausomiems paslaugų teikėjams ir (3) asmenims, kuriems duomenis perduoti nurodysite Jūs.

(1) „Affidea“ naudojasi paslaugų teikėjų (kurie vadinami duomenų tvarkytojais) paslaugomis, kurie padeda „Affidea“ tvarkyti surinktus ir sukurtus asmens duomenis (pavyzdžiui, medicininės ir finansinės programinės bei aparatinės įrangos tiekėjų, samdomų medicinos specialistų, popierinių dokumentų saugojimo paslaugų teikėjų). Duomenų tvarkytojai veikia „Affidea“ vardu vadovaudamiesi rašytiniais „Affidea“ nurodymais. Perduosime tik tuos asmens duomenis, kuriuos perduoti yra tiesiog būtina.

(2) Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir trečiosioms šalims (t. y. nuo mūsų nepriklausantiems gavėjams) šiais atvejais:

 1. jei esame įpareigoti tą padaryti pagal įstatymą (pvz. pateikti tyrimo išvadą siunčiančiam gydytojui);
 2. jei turime įvykdyti savo įsipareigojimus medicinos specialistui ar draudikui, su kuriuo esate pasirašęs sutartį;
 3. norėdami apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus galime pasidalyti duomenimis apie Jūsų sveikatos būklę su kitais medicinos specialistais.

Perduosime tik tuos asmens duomenis, kuriuos perduoti yra tiesiog būtina.

(3) Jūs galite prašyti, kad duomenis apie Jūsų sveikatos būklę nusiųstumėme ir kitam nei Jus nukreipusiam gydytojui. Jei norėtumėte, kad Jūsų asmens duomenis perduotumėme kitam asmeniui, rekomenduojame visų pirma išsiaiškinti, kaip ir kodėl tas asmuo ketina tvarkyti jūsų asmens duomenis. „Affidea“ nekontroliuoja ir negali prisiimti atsakomybės už trečiųjų šalių gavėjų vykdomus duomenų tvarkymo veiksmus. Jei norėtumėte, kad duomenis apie Jūsų sveikatos būklę perduotume kokiam kitam medicinos specialistui, teiraukitės mūsų registratūros darbuotojų, kokiais būdais tuos duomenis galima perduoti.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų gavėjus ieškokite šio pareiškimo priede arba klauskite mūsų registratūros darbuotojų.

 1. Tarptautinis duomenų perdavimas

Gali būti, kad Jūsų asmens duomenis reikės perduoti gavėjams už Europos ribų. Prieš perduodami Jūsų duomenis už Europos ribų mes įsitikinsime, kad (1) gaunančioje šalyje galioja Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo ir (2) vadinamosios Įmonėms privalomos taisyklės arba yra naudojamos standartinės ES sutartys. Jei mums reikėtų perduoti jūsų duomenis į šalį, kurioje negalioja Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, informuosime Jus apie šį perdavimą iš anksto.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų vietą ieškokite šio pareiškimo priede arba klauskite mūsų registratūros darbuotojų.

 1. Jūsų duomenų saugumas

Jūsų duomenų saugumo užtikrinimas yra mūsų prioritetas. Mes ir mūsų kruopščiai atrinkti paslaugų teikėjai įsipareigoja laikyti Jūsų duomenis saugiai. Iš savo paslaugų teikėjų, tvarkančių duomenis apie sveikatos būklę mūsų vardu, reikalaujame užtikrinti aukšto lygio apsaugą.

Mes įsitikiname, kad būtų taikomos itin griežtos saugumo priemonės Jūsų asmens duomenims apsaugoti nuo praradimo, netinkamo naudojimo, taip pat peržiūros ar perdavimo neturint atitinkamų įgaliojimų.

 1. Jūsų teisės

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus Jūs turite toliau nurodytas teises.

 • Teisę reikalauti susipažinti su asmens duomenimis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę žinoti, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę peržiūrėti, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, ir reikalauti pateikti informaciją apie tai, ką „Affidea“ daro su Jūsų asmens duomenimis.
 • Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti arba papildyti, jei jie yra neteisingi ar neišsamūs.
 • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę reikalauti esant tam tikroms aplinkybėms ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei nėra jokio teisinio pagrindo tuos duomenis toliau tvarkyti.
 • Teisę į ribotą asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūs galite prašyti mūsų „blokuoti“ Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Pagrįstas Jūsų prašymas reikš, kad mes galėsime ir toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau negalėsime jų tvarkyti.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą. Tai leidžia Jums peržiūrėti ir pakartotinai panaudoti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, savo reikmėms pas įvairius kitus paslaugų teikėjus. Jūs turite teisę gauti ir lengvai perduoti savo asmens duomenų elektroninę kopiją bei prašyti mūsų, kad tą kopiją perduotumėme kitam duomenų valdytojui.
 • Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis arba gauti daugiau informacijos apie nurodytas teises, klauskite mūsų registratūros darbuotojų arba susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu (kontaktinius duomenis rasite toliau).

 1. Kilus klausimams

Jei turite klausimų arba norėtumėte gauti daugiau informacijos, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu (duomenusauga@affidea.lt, 852199513, Konstitucijos pr. 7 (18 a.), Vilnius) arba kreipkitės į mūsų registratūros darbuotojus. Jei esate nepatenkinti, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija,  A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, ada@ada.lt. Vis dėlto tikimės, kad visų pirma Jums rūpimus klausimus išsakysite mums.

Priedas

Radiologinė diagnostika

Lentelėje rasite informaciją, su kokiais duomenų gavėjais būtinaisiais atvejais dalinamės Jūsų duomenimis.

Duomenų gavėjai, veikiantys Affidea Lietuva vardu arba pagal Affidea Lietuva nurodymą

Sritis

Veiklos grupė

Veiklos pogrupis

Veiklos tipas

Gavėjas/ Gavėjo vieta

Medicina

Medicinos specialistai

Gydytojai

Medicinos paslaugų teikimas

Lietuvoje

Medicinos specialistai

Kiti sveikatos priežiūros specialistai

Medicinos paslaugų teikimas

Lietuvoje

Medicinos specialistai

Radiologai

Antros nuomonės pateikimas, jei būtina

Lietuvoje arba Affidea grupėje prireikus

Medicininės įrangos eksploatavimas

Priežiūra

Medicininės įrangos priežiūra

GE, UAB “Tradintek”, Siemens Healthcare, Arbor Medical Korporacija, Philips

Informacinės technologijos

Elektroninė komunikacija

El. laiškai

El. pašto sistema

UAB Fortevento, Affidea (Budapeštas)

Medicininė programinė įranga

Medicinos įstaigos informacinė sistema

Pacientų registravimas, tyrimo duomenų kūrimas, sąskaitų rašymas, tyrimo atsakymų siuntimas

UAB “Skaitmeninės lankos”

Vaizdų archyvavimo sistema

Radiologinių vaizdų saugojimas

Biotronics 3D

Operacijos

IT infrastruktūros veikimas

Duomenų prieinamumo užtikrinimas

UAB Fortevento, Affidea (Budapeštas)

Pagalba

Vartotojų Pagalba

Sistemų prieinamumo užtikrinimas

UAB Fortevento, Affidea (Budapeštas)

Sistemos Pagalba

Proegraminės įrangos priežiūra

UAB Fortevento, Affidea (Budapeštas)

Duomenų saugojimas

Duomenų atsarginių kopijų kūrimas

Duomenų prieinamumo užtikrinimas

UAB Fortevento, Affidea (Budapeštas), Microsoft

 

Trečiųjų šalių duomenų gavėjai, veikiantys nepriklausomai nuo Affidea Lietuva

Sritis

Veiklos grupė

Veiklos pogrupis

Veiklos tipas

Gavėjas/ Gavėjo vieta

Sveikatos draudimas

Privatus sveikatos draudimas

Finansavimas

Mokėjimo privataus draudimo lėšomis patvirtinimas

Draudimo bendrovės

Privalomosis sveikatos draudimas

Finansavimas

Mokėjimo PSDF lėšomis patvirtinimas

Teritorinės ligonių kasos

Nacionalinės sveikatos sistemos duomenų bazės valdymas

PSDF lėšomis finansuojamų tyrimų failų laikymas

Registrų centras (e-sveikata)

Finansinės institucijos

Bankai

Mokėjimai

Atsiskaitymai bankinėmis kortelėmis

Bankai

Privatūs sveikatos fondai

Mokėjimai

Sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas

Draudimo bendrovės, bankai

Medicina

Nacionalinė sveikatos sistema

Biudžetinės įstaigos

PSDF lėšų valdymas

Teritorinės ligonių kasos

Siunčiantys gydytojai/Gydymo įstaigos

-           

Pacientų siuntimas tyrimams

Siunčiantys gydytojai/Gydymo įstaigos

Valdžios institucijos

Ikteisiminio tyrimo institucijos, teismai ir kt.

-           

 

Lietuvos teismai, Lietuvos ikiteisminio tyrimo institucijos, advokatų kontoros

Draudimai

Paslaugų draudimas

-           

Ieškinys dėl gydytojo padarytos žalos paciento sveikatai

Draudimo bendrovės

Auditas

Išorinės audito kompanijos

-           

Atitikties kokybės vadybos sistemai tikrinimas

DNV GL

Komunikacija

Kurjerių paslaugos

-           

Korepsondencijos pristatymas

AB Lietuvos pastas, UAB Bijusta, UAB DPD Lietuva

Ryšio paslaugos

-           

Ryšių reguliavimas

AB Telia Lietuva, UAB Infominta, UAB Bitė Lietuva, UAB LT Telekomunikacijos

 

 Lentelėje pateikiama informacija, kokiu tikslu, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome ir kiek laiko saugojame.

 

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų tipas

Asmens duomenų pavyzdžiai

Duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų saugojimo trukmė

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Pagrindiniai asmens duomenys

Vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas, asmens kodas

Registracija į tyrimus, paciento identifikavimas, kontaktinė informacija susisiekimui su pacientu

15 metų nuo paslaugų suteikimo „Affidea“ dienos

 

Finansiniai duomenys ir informacija apie draustumą

Draustumo patvirtinimas, mokėjimo kortelių duomenys

Finansinė atskaitomybė, mokėjimai

10 metų nuo paslaugų suteikimo dienos

Medicininiai įrašai

Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė – medicinos dokumentų išrašas/siuntimas ankstesnių tyrimų duomenys, diagnozės

Paciento saugumas, Kontraindikacijų tyrimui nebuvimo patvirtinimas, radiologinio tyrimo išvados pateikimas

15 metų nuo paslaugų suteikimo „Affidea“ dienos

 

Kiti asmens duomenys

Šeimos gydytojo/siunčiančio gydytojo duomenys

Medicininiai įrašai

Affidea Lietuva radiologinio tyrimo išvada

 

Radiologiniai vaizdai

Radiologinio tyrimo išvados pateikimas

5 metai nuo paslaugų suteikimo „Affidea“ dienos

 

KANDIDATAMS

Su Duomenų apsaugos pranešimu turėtų susipažinti ir asmenys, kandidatuojantys darbui mūsų įmonėje. Duomenų apsaugos pranešimą, skirtą kandidatams, galite rasti ČIA

Norintiems išsitirti siūlome greitą prieigą bet kuriame mūsų diagnostikos centre..
DUK
Kas atsitinka MRT tyrimo metu? Atsakoma į Jūsų klausimus apie MRT, KT, ultragarso, rentgeno bei mamografijos tyrimus.