Registracijos internetu sutartis

AFFIDEA LIETUVA ELEKTRONINĖS PACIENTŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS

SUTARTIS

 

Ši sutartis - tai teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Jūsų ir Affidea Lietuva. Šis susitarimas reglamentuoja Affidea Lietuva interneto svetainėje www.affidea.lt (toliau - svetainė) administruojamos elektroninės pacientų registracijos sistemos (toliau - registracijos sistema), sudarančios sąlygas Jums ir kitiems pacientams registruotis į mūsų atliekamus tyrimus, pagrindines teikimo ir naudojimosi sąlygas.

Šios sutarties neatskiriama dalis yra Affidea Lietuva interneto svetainės www.affidea.lt naudojimosi sąlygos bei Affidea Lietuva interneto svetainės www.affidea.lt privatumo politikos nuostatai.

Prašome atidžiai perskaityti visą šią sutartį. Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su šia sutartimi ar registracijos sistema, maloniai prašome susisiekti elektroniniu paštu info@affidea.lt.

Prašome atkreipti dėmesį, kad patvirtindami registracijos sistemoje savo registraciją į tyrimą (užsiregistruodami į tyrimą), Jūs neatšaukiamai sutinkate su šia sutartimi ir joje išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate laikytis visų sutarties nuostatų. Kartu Jūs sutinkate, kad registracijos sistemoje Jūsų įvesti asmens duomenys bus išsaugoti mūsų elektroninėje medicinos sistemoje.

Be to, turite mums užtikrinti, kad visi Jūsų teikiami duomenys yra tikslūs, išsamūs ir atnaujinti.

Affidea Lietuva turi teisę bet kada peržiūrėti šios sutarties sąlygas bei jas vienašališkai ir be atskiro išankstinio įspėjimo pakeisti (atnaujinti). Todėl Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti sutarties sąlygas svetainėje ir atkreipti dėmesį į pasikeitimus.

Paslaugų apibūdinimas

Affidea Lietuva suteikia Jums galimybę internetu per registracijos sistemą užsiregistruoti į tyrimą. Visgi, mes negarantuojame, kad visi Jūsų pageidavimai (data, laikas, padalinys), susiję su tyrimu, bus įvykdyti.

Sutarties įsigaliojimas

Šį sutartis tarp Jūsų ir Affidea Lietuva įsigalios iš karto po to, kai Jūs užpildysite registracijos sistemoje formą, skirtą registruotis į tyrimą, ir ją patvirtinsite.

Jūsų patvirtinimai (garantijos)

Pripažįstate, kad registracijos sistema skirta padėti Jums patogesniu ir greitesniu būdu užsiregistruoti į tyrimą ar atšaukti registraciją bei patvirtinate, kad

  • Esate vyresnis nei 18 metų ir galite savarankiškai priimti sprendimą tapti šios sutarties šalimi;
  • Registruositės į tyrimą internetu tik tada, kai susipažinsite su visomis šios sutarties sąlygomis, įskaitant Affidea Lietuva interneto svetainės www.affidea.lt naudojimosi sąlygomis bei Affidea Lietuva interneto svetainės www.affidea.lt privatumo politikos nuostatais, bei kitais susijusiais dokumentais;
  • Naudosite svetainę tik susipažinimui su mūsų viešai skelbiama informacija bei teikti, gauti ir tikslinti asmeninę informaciją, susijusią su registracija į tyrimą;
  • Su Jumis gali būti susisiekiama telefonu ar elektroniniu paštu, norint patvirtinti Jūsų registraciją į tyrimą.

Jei naudositės svetaine nesilaikydami Sutarties sąlygų, Affidea Lietuva turi teisę nutraukti šią Sutartį, atšaukti registracijos į tyrimą paraišką ir/ar visiškai ar dalinai blokuoti Jums prieigą prie mūsų svetainės.

Registracija į tyrimą

Jei registracijos sistemoje užpildėte tyrimo registracijos paraiškos formą ir ją patvirtinote, mūsų personalas paskambins Jums telefonu arba išsiųs elektroninį laišką ir taip praneš apie tai, ar Jūsų registracija patvirtinta.

Jei nusprendėte užsiregistruoti į tyrimą naudojantis registracijos sistema, Jūsų bus paprašyta užpildyti specialią paraiškos formą ir suvesti tam tikrus asmens duomenis. Mūsų privatumo politikos nuostatose yra įvardinta, kaip mes naudosime Jūsų pateiktą asmeninę informaciją. Pateikdami tokią informaciją Jūs garantuojate, kad tai tikslūs, išsamūs ir naujausi duomenys. Užsiregistruodami tokiu būdu, Jūs sutinkate sumokėti visus nustatytus mokesčius, kurie susiję su norimu atlikti tyrimu (daugiau informacijos " Kainynai").

Affidea Lietuva pasilieka teisę atšaukti ar nukelti patvirtintą Jūsų registraciją į tyrimą dėl tam tikrų priežasčių, trukdančių atlikti tyrimą. Taip pat Jūsų registracija į tyrimą gali būti nukelta ar atšaukta, jei nepateikėte ar pateikėte ne visai tikslius duomenis ir/ar neįmanoma susisiekti su asmeniu, kuris Jus užregistravo į tyrimą.

Mokėjimas

Tyrimų kainos ir su jais susijusių kitų paslaugų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Mes užtikriname, kad laiku patalpinsime visą informaciją, susijusią su tyrimų ir paslaugų kainomis. Tačiau pasiliekame teisę vienašališkai ir be įspėjimo koreguoti informaciją, pavyzdžiui, kainas ir nuolaidas, kurios patalpintos šioje svetainėje.

Atšaukimas

Jeigu Jūs tiesiog persigalvojote ir norite atšaukti savo registraciją į tyrimą, galite tai padaryti iš karto vos tik užsiregistravote arba informuoti mūsų atitinkamo padalinio personalą skambučiu.

Skundai

Jei norite pateikti savo atsiliepimus arba pasidalinti patirtimi Affidea Lietuva diagnostikos centruose, o gal turite rimtą priežastį pateikti skundą, prašome skambinti telefonu +370 5 2199513 arba kreiptis elektroniniu paštu info@affidea.lt.

Garantijų apribojimas

Mūsų svetainė ir joje teikiamos paslaugos yra tik priemonė lengvinti komunikaciją tarp Affidea Lietuva ir tų vartotojų, kurie nori užsiregistruoti ir išsitirti mūsų diagnostikos centruose.

Nors buvo imtasi visų priemonių siekiant užtikrinti, kad visa svetainėje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, tačiau Affidea Lietuva negali būti laikoma atsakinga už kokius nors netikslumus. Todėl Jūs patvirtinate, kad pasitikėjimas šioje svetainėje talpinama informacija yra tik Jūsų pačių rizika.

Affidea Lietuva, atitinkamų licencijų turėtojai ar išdavėjai, paslaugų teikėjai ar tiekėjai, neužtikrina, kad informacija ar paslaugos, skelbiamos šioje svetainėje bus nepertraukiamos ir be klaidų, kad svetainės ar per jas prieinami serveriai yra be virusų ar kitų kenksmingų komponentų

Affidea Lietuva negarantuoja, kad trečiųjų asmenų svetainėje, prieinamoje per mūsų svetainėje esančias nuorodas, talpinama informacija yra tiksli, patikima ar atnaujinta.

Nors svetainė yra prieinama visame pasaulyje, ne visos paslaugos, nurodytos ir aptariamos čia, gali būti prieinamos visiems asmenims ir visose geografinėse vietovėse. Affidea Lietuva pasilieka teisę savo nuožiūra apriboti bet kokios paslaugos teikimą bei pageidaujamą kiekį.

Atsakomybės apribojimas

Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad (kiek tai leidžiama pagal įstatymus) nesame atsakingi už tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar specialius nematerialius nuostolius arba bet kokią kitą žalą, įskaitant negautą pelną, prestižą, duomenų naudojimą, jei:

  • Negalėjote naudotis svetaine ir užsiregistruoti į tyrimą;
  • Negalėjote prieiti prie savo duomenų, informacijos ar paslaugų, teikiamų svetainėje;
  • Svetainėje buvo patalpinta klaidinga trečiųjų šalių informacija.

Affidea Lietuva negali prisiimti ir neprisiima atsakomybės už patirtus nuostolius, naudojantis svetainėje talpinama ir prieinama informacija.

Kita

Ši sutartis, įskaitant ir kitus susijusius dokumentus, pakeičia visas ankstesnes sutartis dėl registracijos sistemos, sudarytas tarp Jūsų ir Affidea Lietuva.

Visi iškilę ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ginčų teismingumas nustatomas pagal Affidea Lietuva buveinę, jeigu imperatyvios teisės aktų nuostatos nenustato ko kita.

Norintiems išsitirti siūlome greitą prieigą bet kuriame mūsų diagnostikos centre..
DUK
Kas atsitinka MRT tyrimo metu? Atsakoma į Jūsų klausimus apie MRT, KT, ultragarso, rentgeno bei mamografijos tyrimus.